Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Nieuws

Nieuws

JO 10/11 in het nieuw gestoken door Klusservice M.Willemsen

Vandaag, 16 oktober 13:00  Klusservice M.Willemsen heeft een nieuw wedstrijd tenue aangeboden aan JO 10/11 Dank hier voor !!

21x gelezen

Halloween Avond Zaterdag 30 oktober

Gisteren, 15 oktober 7:30  ZATERDAG 30 OKTOBER HALLOWEENAVOND BIJ PASSART-VKC! Ben jij de waaghals die meeloopt in de Halloweentocht? Dit jaar nog spannender dan ooit tevoren. Vanaf 18.30u inloop met knutselactiviteiten. Maak je eigen lampion voor de tocht of misschien toch liever een masker om zelf te griezelen. Om 19.30u start de tocht van +/- 45 minuten. Aansluitend vindt er voor de oudere jeugd nog een disco plaats. We hopen jullie allemaal te mogen begroeten op deze heuse Halloween griezelavond, als je durft... ** kinderen kunnen niet zonder begeleiding mee met de tocht. ** opgeven als "griezel" voor op de route kan nog altijd bij Sanne.

5x gelezen

Sint Middag zaterdag 4 december

12 oktober 12:15  SINTMIDDAG ZATERDAG 4 DECEMBER Het gaat weer kalm aan op die gezellige tijd van het jaar. Ook dit jaar organiseert Passart-VKC voor alle jeugd een sintmiddag in onze eigen kantine. Op zaterdag 4 december zal de inloop plaatsvinden vanaf 14.30u, de sint zal arriveren rond de klok van 15.00u. Vanaf nu liggen de inschrijfformulieren klaar in de kantine. Gelieve deze tijdig in te vullen/leveren en direct het inschrijfgeld van €5,- per kind te betalen. Kinderen hoeven geen lid te zijn van de vereniging om deel te nemen aan deze middag!

6x gelezen

Rabo Club Support

5 oktober 9:15  Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterkt de Rabobank clubs met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor de club & geweldig voor de buurt. Als lid beslis jij mee welke club een financieel steuntje in de rug krijgt. Stem jij ook op onze mooie vereniging?!

14x gelezen

Alfa Herfstbok

30 september 8:30  Vanaf deze week een nieuw bier vanaf de tap in onze kantine. Alfa Herfstbok bier. Een mooi getapt glaasje voor 2,50 euro

35x gelezen

Regels vastgesteld door de overheid die betrekking hebben op onze vereniging

22 september 13:15  Geachte sportvereniging Woensdag 15 september jl. stuurden wij u een Update naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 14 september jl. van de minister president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Hierin gaven wij aan dat er veel verruiming is aangekondigd vanaf 25 september a.s. Echter, voor sport betekende de verruiming en de daarbij behorende maatregelen niet in alle gevallen praktisch gezien goed uit te werken. En dan met name in en rondom de sportkantines. Het kabinet heeft mede op aandringen van ons, de sport en de Tweede Kamer een aantal aanpassingen gedaan. Hieronder eerst de formele richtlijnen van het Kabinet voor de interpretatie van de maatregelen en de moties zoals die in de Tweede Kamer vorige week donderdag zijn aangenomen. Daarna de tekst zoals deze in overleg met NOC*NSF en het ministerie van VWS directie sport in het protocol (zie link onderaan) voor sportverenigingen en beheerders hierop is aangepast en - naar wij menen – eenvoudiger te begrijpen verwoord. Wij gaan ervan uit dat dit de meeste vragen weg zal nemen. De richtlijnen geven echter redelijk wat ruimte voor interpretatie van de sector. De nadrukkelijke oproep is dan ook om daar verantwoordelijk mee om te gaan. Het gaat immers om de gezondheid van ons allemaal en dat we op een aangename manier onze sport kunnen blijven beoefenen. De aanpassingen i.c. formele richtlijnen • Bij locaties met gemengd gebruik (zoals een sportkantine), kan de horecafunctie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horecafunctie een Corona Testbewijs (CTB) gevraagd te worden: o Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom; o De ondernemer/horecaverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat men alleen toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het CTB is gecontroleerd; o Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden inzet CTB) wordt voldaan; • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde, of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horeca-functie; • Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een CTB niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd worden buiten de afgescheiden horeca-functie. • Onderscheid bij eet- en drink gelegenheden tussen de normale functie en afhaalfunctie o Om toegang te krijgen tot de horeca is het CTB verplicht. Deze verplichting geldt voor de gehele horecagelegenheid, met uitzondering van terrassen; o Een uitzondering op de CTB-plicht geldt wanneer er uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie. Dit betekent dat de normale horecafunctie gescheiden moet zijn van de afhaalfunctie; o De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt (bijvoorbeeld met lint, plantenbak, tape, etc.), zolang aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Voor horeca-sporten geldt dat: • indien de locatie CTB voorschrijft terwijl de activiteit wordt uitgezonderd, de regel voor de locatie voorrang krijgt. Dit betekent dat wanneer de sportbeoefening echt in de horeca plaatsvindt (zoals darts of biljart in een café), er CTB gevraagd moet worden; • indien sprake is van sportbeoefening in een locatie met gemengd gebruik (zoals biljart in een verenigingsgebouw), kan verwezen worden naar de richtlijn voor het afscheiden van de horeca-functie, zoals hierboven beschreven. Voor sporttoernooien geldt dat: • als er sprake is van “aankleding” met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een CTB verplicht; • als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen CTB verplichting. De doorvertaling in het protocol voor de sportaanbieders(NOC*NSF/VSG e.a.) Wanneer er wel CTB nodig is: • voor het zittend nuttigen van eten en drinken binnen in het afgescheiden gedeelte voor horeca; • wanneer de sportbeoefening in de horeca plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld darts of biljart in een café/restaurant. Wanneer er geen CTB nodig is: • voor het gebruik van terrassen buiten en het afhalen van eten en drinken; • het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte; • voor het beoefenen van sport in bijvoorbeeld buurthuizen, mits het horecagedeelte afgescheiden is van de andere activiteiten. Informatie Voor informatie over de maatregelen en specifieke protocollen en vragen en antwoorden, verwijzen we u naar de websites van onze partners met wie we uitvoerig dagelijks contact hebben. • Algemene informatie en vragen en antwoorden over sport en corona: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport LET OP! De informatie op deze pagina betreft de op dit moment geldende regels, dus (nog) niet die vanaf de 25 september. • Sportspecifieke protocollen en vragen en antwoorden: https://nocnsf.nl/sportprotocol Voor overige vragen kunnen gemeenten contact met ons opnemen via info@sportengemeenten.nl.

73x gelezen

Ga naar archief

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!